Rozstrzygnięcie Konkursu


Konkurs "Notatki w Internecie"- 2021/2022 został rozstrzygnięty.


W tegorocznej edycji Konkursu nagrody nie zostały przyznane.
Założenia Konkursu


O wielu zjawiskach fizycznych i przyrodniczych czy zawikłanych problemach matematycznych łatwiej opowiedzieć, ilustrując je obrazem i dźwiękiem, dlatego zaprosiliśmy Was do nakręcenia filmów o tematyce naukowej.

W ramach Konkursu tworzyliście materiały pomagające lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, mające zachęcić do przemyśleń i dalszych eksploracji nauk przyrodniczych i ścisłych.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w ogólnodostępnych zasobach Open AGH.


Pula nagród w konkursie wynosi 13000 zł.


Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3 a maksymalnie 10 minut. Film powinien mieć charakter edukacyjny - może na przykład wyjaśniać problem, demonstrować zjawisko czy ilustrować jakiś proces. Film może być wykonywany przez kilkuosobowy zespół (max. 5 osob). Jeden uczestnik lub zespół może przesłać w ramach bieżącej edycji Konkursu jeden film.


Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice filmowej. Film ma stanowić oryginalną pracę ale może zawierać fragmenty pracy cudzego autorstwa. W takim przypadku należy dokładnie określić w zgłoszeniu czas trwania i autorstwo tych fragmentów. Ponieważ prace będą opublikowane w repozytorium Open AGH wymagana jest obecność opiekuna merytorycznego, który czuwa nad poprawnością merytoryczną treści zawartych w materiale filmowym.

Autorzy, akceptując Regulamin Konkursu, wyrażają zgodę na publikację swojej pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Polska


Kryteria oceny prac

Filmy będą oceniane przez Komisję Konkursową. Podczas oceny pod uwagę brane będą:

 • wartość edukacyjna/dydaktyczna materiału,

 • przydatność do ponownego wykorzystania i uniwersalność pracy,

 • oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,

 • spójność przekazu z celem filmu,

 • sposób przekazania treści, narrację,

 • realizacja filmu

Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane.


WYBRANE PRZYKŁADY FILMÓW NAGRODZONYCH W POPRZEDNICH EDYCJACH KONKURSU  >>>


Aby zgłosić pracę do konkursu należy, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Terminy

 • Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 17.01.2022 do 20.05.2022

 • Rozstrzygnięcie konkursu następuje po jego zamknięciu, nie później jednak niż 22.06.2022

Dokumenty konkursowe

W razie problemów z otwarciem regulaminu proszę skorzystać z programu: Adobe Acrobat Reader

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami formularza w celu uniknięcia błędów formalnych.

Prace konkursowe


Druk 3D odmienia życie pieska

Autorzy: Wojciech Malina, Szymon Wojciechowicz, Paula Duda, Oskar Ausobsky
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGHZagubieni w windzie, czyli słów kilka o bezpieczeństwie dźwigów osobowych

Autor: Paweł Mazurek
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGHFourier Series - Exercise 1

Autor: Mark Krzyżanowski
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Opiekun naukowy: dr Kinga Mc Inerney
Wydział Matematyki Stosowanej AGHFourier Series - Exercise 2

Autor: Aleksander Urbański
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Opiekun naukowy: dr Kinga Mc Inerney
Wydział Matematyki Stosowanej AGHFourier Series - Exercise 3

Autor: Alicja Mróz
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Opiekun naukowy: dr Kinga Mc Inerney
Wydział Matematyki Stosowanej AGHFourier Integral - Exercise 1

Autorzy: Szymon Potocki, Michał Maź
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Opiekun naukowy: dr Kinga Mc Inerney
Wydział Matematyki Stosowanej AGHFourier Integral - Exercise 2

Autor: Krzysztof Czacherski
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Opiekun naukowy: dr Kinga Mc Inerney
Wydział Matematyki Stosowanej AGHFourier Integral - Exercise 3

Autor: Wojciech Robak
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Opiekun naukowy: dr Kinga Mc Inerney
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

Kolejność prac wg. kolejności zgłoszeń.


WYBRANE PRZYKŁADY FILMÓW NAGRODZONYCH W POPRZEDNICH EDYCJACH KONKURSU  >>>O Konkursie


Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Pierwotnie Konkurs adresowany był jedynie do studentów AGH. Rezultaty ich pracy oceniane był pod względem merytorycznym, dydaktycznym i technicznym a prace w postaci stron internetowych zamieszczane były na serwerach AGH. Konkurs cieszył się niesłabnącym powodzeniem, powstało w jego trakcie wiele świetnych prac, dlatego w 2008 roku uruchomiono edycję przeznaczoną dla uczniów, a w 2009 roku edycję także dla nauczycieli i wykładowców akademickich. Od roku 2012 w konkursie mogli uczestniczyć również doktoranci.


Zmienili się jednak i studenci, i wykładowcy. Obecne notatki z zajęć znacznie różnią się od tych z początków istnienia Konkursu. Dlatego już od 6 lat uczestnicy nakręcają filmy i publikują je w ogólnodostępnych serwisach.


Konkurs „Notatki w Internecie” pozwala na zrealizowanie kilku założeń:

 • Powstają wartościowe materiały dydaktyczne, które są udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne. Konkurs służy więc wszystkim, nie tylko osobom bezpośrednio w niego zaangażowanym;

 • W proces ich tworzenia włączeni zostają studenci, a więc ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby edukacyjne. Zaznaczyć należy, iż nad poprawnością merytoryczną prac czuwają zawsze opiekunowie - nauczyciele akademiccy;

 • Rozwijana jest współpraca między wykładowcami a studentami;

 • Zwiększa się świadomość stosowania technologii informacyjnych wśród studentów oraz wykładowców akademickich.


Konkurs organizowany jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie przy wsparciu Centrum e-Learningu AGH.Kontakt

Adres email: notatki@agh.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum e-Learningu
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: Notatki w Internecie

Adres siedziby Centrum e-Learningu AGH:

Centrum e-Learningu AGH
ul. Czarnowiejska 50b, 2p., lokal 5
Kraków